Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

 Ši privatumo politika (toliau – Taisyklės arba Privatumo politika) nustato naudojimosi Svetaine sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų valdymo, rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasi UAB “Galley Group” valdo, renka ir tvarko asmens duomenis, kai asmuo naudojasi įmonės paslaugomis, lankosi interneto svetainėje www.galley.lt (toliau – Svetainė).
Visi Svetainės lankytojai, prisijungdami prie Svetainės ir (ar) ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad Bendrovė valdytų, tvarkytų ir rinktų Vartotojų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga Svetainei valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei Svetainės paslaugoms teikti. Lankytojas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, paranda teisę lankytis Svetainėje, prisijungti ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria iš Svetainėje teikiamų paslaugų.
Svetainės paslaugos – tai su klientų informavimu ir kliento informacijos pateikimu susijusios paslaugos (toliau – Svetainės paslaugos), kurios apima informacijos apie vykstančius renginius,  teikiamas paslaugas, Įmonių grupės veiklą, rezultatus, naujienas.
Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Lankytojas ir toliau naudojasi Svetainės paslaugomis, laikoma, kad Lankytojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

Teisė tvarkyti jūsų asmens duomenis

Mes tvarkome tik tuos jūsų asmens duomenis, dėl kurių tvarkymo jūs savanoriškai sutikote, ar kurie tvarkomi pagal sutartinius santykius, Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės norminius aktus, ir kurie tvarkomi mūsų teisėtiems interesams ginti.

Mes apsaugome informaciją, kurią jūs mums teikiate, ir mes įsipareigojame apsaugoti taip pat tą informaciją, kurią apie jus gavome iš kitų asmenų.

Kokius jūsų asmens duomenis mes galime tvarkyti

Ši Privatumo politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos jūs mums teikiate ar kuriuos mes gauname dėl bendradarbiavimo su jumis. Šioje Privatumo politikoje „asmens duomenimis“ laikoma bet kokia su jumis susijusi informacija, leidžianti tiesiogiai ar netiesiogiai jus identifikuoti (ypač naudojant jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą), taip pat bet kokia kita informacija apie jus, įgyta naudojant su jumis susijusią informaciją.

Pateikdami mums savo asmens duomenis, jūs suvokiate ir visiškai sutinkate su tuo, kad mes apdorojame jūsų asmens duomenis pagal šią Privatumo politiką ir Lietuvos Respublikoje galiojančius ir taikomus teisės aktus.

Kada mes turime teisę atskleisti jūsų duomenis

Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami mūsų įmonės grupėje vidiniais administravimo tikslais.

Tretiesiems asmenims jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti tokiais atvejais:

 • perduodant informaciją apie jus mūsų bendradarbiavimo partneriams, kurie teikia mums skirtingas paslaugas, siekiant įgyvendinti jūsų reikalavimus, teikiant jums jūsų pasirinktą paslaugą.
 • vykdant šalių sudarytą sutartį
 • Mes neperduodame informacijos apie jus tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikia mūsų teisėtiems, sutartiniams ar komerciniams tikslams pasiekti, ir jei tai leidžiama ar nustatyta Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Taip pat prireikus galime perduoti jūsų asmens duomenis už Lietuvos Respublikos ribų kitoms mūsų grupės įmonėms ar kitoms įmonėms, kurios yra mūsų bendradarbiavimo partneriai.
 • Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės norminiuose aktuose numatytais atvejais mes galime atskleisti, pavyzdžiui, informaciją apie jūsų gautas paslaugas iš mūsų, jūsų apsilankymus mūsų internetinėje svetainėje ir kitą informaciją apie jus. Minėtoji informacija gali būti atskleista tokiais atvejais:
 • laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės norminių aktų ir juose nustatytos procesinės tvarkos,
 • jei mes sąžiningai manome, kad atskleisti informaciją būtina, siekiant apginti mūsų teises,
 • siekiant apsaugoti jūsų ar kitų asmenų saugumą,
 • siekiant išvengti nusikalstamų veikų ar atliekant jų tyrimą,
 • atsakant į valstybinių institucijų prašymus.

Taip pat tais atvejais, kai dėl jūsų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo mes galime patirti nuostolių, mes turime teisę kreiptis į teismą, policiją, draudikus, siųsti duomenis apie jūsų neįvykdytus įsipareigojimus skolų išieškojimo paslaugų teikėjams ir teisinių paslaugų teikėjams.

IP adresai

Jūsų IP adresas yra numeris, kuris suteikiamas jūsų kompiuteriui, kai prisijungiate prie interneto, ir iš kurio lankotės internetinėse svetainėse, įskaitant mūsų internetinę svetainę.

Slapukai

Lankantis mūsų interneto svetainėje, jūsų kompiuteryje ar kitame jūsų naudojamame prietaise, prijungtame prie interneto, gali būti išsaugoti slapukai („cookies“). Slapukai – tai nedidelės rinkmenos („failai“), kurios išsaugomos jūsų prietaiso atmintyje, kad tinklavietė būtų patogiau naršoma ir naudotojui, tai yra jums, daug palankesnė. Slapukai nesuteikia mums galimybės nustatyti jūsų tapatybės. Mums prieinama tik anoniminė informacija, neapimanti jūsų tapatybę atskleidžiančių asmens duomenų, kurią mes įtraukiame į savo analitinius pranešimus.

Spausdami mygtuką „Sutinku“, pasirodantį atidarius mūsų interneto svetainę www.galley.lt, jūs sutinkate, kad mes naudotume slapukus informacijai apie mūsų interneto svetainės lankymą rinkti, priklausomai nuo jūsų naršyklės nustatymų. Jūsų sutikimas bus saugomas slapukų 90 dienų. Jeigu jūs nenorite, kad slapukai, susiję su mūsų interneto svetaine, būtų išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame prie interneto prijungtame prietaise, jūs neturėtumėte lankyti mūsų interneto svetainę..

Toliau pateikta informacija apie slapukų rūšis ir jų naudojimo tikslus.

Slapukų rūšys

Yra dviejų rūšių slapukų: seanso ir ilgalaikiai. Taip pat slapukai skirstomi į pirmosios ir trečiosios šalies slapukus. Toliau paaiškinsime minėtas sąvokas, kad jūs galėtumėte geriau suprasti slapukų esmę ir tai, kodėl mes juos naudojame.

Seanso slapukai leidžia jus atpažinti, kai lankotės konkrečioje tinklavietėje, įsiminti visus pakeitimus ar pasirinkimus šioje tinklavietėje ir išsaugoti juos kituose puslapiuose. Šie slapukai leidžia jums greitai ir lengvai pasinaudoti daugybe svetainės puslapių, kaskart iš naujo neapdorojant kiekvieno puslapio. Seanso slapukai yra laikini: jie išnyks, kai užversite naršyklę arba atsijungsite nuo konkrečios svetainės.

Ilgalaikiai slapukai išlieka jūsų prie interneto prijungto prietaiso atmintyje dar tam tikrą laikotarpį po to, kai atsijungiate nuo tinklavietės, todėl jie leidžia išsaugoti jūsų parinktis ar veiksmus ir naudoti juos kitą apsilankymo svetainėje kartą.

Pirmosios šalies slapukai yra svetainės domeno valdomi slapukai.

Trečiosios šalies slapukai valdomi kitų domenų, kurie nepriklauso “Galley Group”. Trečiosios šalies slapukai, kurie gali būti išsaugoti jūsų kompiuteryje, telefone ar planšetiniame kompiuteryje, jums lankantis mūsų svetainėje, yra „Google Analytics“ slapukai, skirti tinklalapiui stebėti. Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip svetainės lankytojai naudoja svetainę. Mes naudojame šią informaciją ataskaitoms ruošti ir mūsų svetainei tobulinti. „Google Analytics“ slapukai anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo prisijungta prie šios svetainės, ir svetainės skyrius, kurie buvo naršomi. Šiuos slapukus sukūrė „Google Analytics“.Bet kokia slapukais surinkta informacija saugoma tik iki slapukų galiojimo termino pabaigos ir nenaudojama kitais, šioje politikoje nenurodytais, tikslais.

„Google Analytics“ slapuku numatoma galimybė parodyti jums mus dominantį pranešimą kurioje nors kitų svetainių, sudariusių bendradarbiavimo sutartį su „Google Adwords“ platforma.

Sutikimo atšaukimas ir Slapukų nustatymų valdymas

Slapukų nustatymus galite bet kuriuo metu pakeisti savo naršyklėje. Galite, pavyzdžiui, atšaukti savo sutikimą dėl slapukų išsaugojimo, nuimdami atitinkamo naršyklės nustatymo varnelę, ir taip atmesti visus slapukų išsaugojimo pasiūlymus. Šiuos nustatymus rasite savo interneto naršyklės nustatymų meniu. Toliau pateiktos naudingos nuorodos:

„Chrome“ naudotojų palaikymas

„Firefox“ naudotojų palaikymas

„Internet Explorer“ naudotojų palaikymas (įrašykite žodį „cookies“ paieškos laukelyje)

„Safari“ naudotojų palaikymas (įrašykite žodį „cookies“ paieškos laukelyje)

Jūsų asmens duomenų saugojimas

Prireikus galime saugoti jūsų asmens duomenis ir tada, kai nebūsite mūsų klientas, bendradarbiavimo partneris ar jo kontaktinis asmuo ir t. t. Taip galime daryti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės norminiuose aktuose numatytais atvejais ir mūsų teisėtiems interesams apsaugoti, jei tarp mūsų kiltų ginčų. Mes stengiamės nesaugoti jūsų asmens duomenų ilgiau nei to pagrįstai reikia, atsižvelgdami į duomenų gavimo tikslą.

Kokią informaciją apie savo asmens duomenis galite iš mūsų gauti

Jūs turite teisę gauti tokią informaciją apie savo asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome: tvarkymo tikslą, teisinį pagrindą, kam perduodame jūsų duomenis (jei tokios informacijos atskleidimas nedraudžiamas įstatymu). Taip pat turite teisę reikalauti, kad mes jums pateiktumėme informaciją apie tai, kokius būtent jūsų asmens duomenis mes tvarkome. Taip pat turite teisę nemokamai gauti dokumentų, kuriuose nurodyti jūsų asmens duomenys, kopijas.

Turite teisę bet kuriuo metu pareikalauti, kad mes atnaujintumėme, pataisytumėme ar ištrintumėme (jei tai nedarys įtakos mūsų komercinei veiklai ir nėra draudžiama įstatymu) jūsų asmens duomenis. Mes galime nepatenkinti jūsų prašymo, jei jis kelia grėsmę kitų asmenų teisėms arba jūsų prašymas yra nepagrįstas, pakartotinas ar jam patenkinti turėtumėme skirti neproporcingai daug pastangų ir resursų. Bet kuriuo atveju privalome laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės norminių aktų, galinčių uždrausti mums trinti informaciją apie jūsų asmens duomenis.

Jūs privalote pakartotinai pateikti mums informaciją, jei jūsų pateikti asmens duomenys (pavyzdžiui, pavardė) pasikeitė, taip pat jei nustatėte, kad jūsų asmens duomenys, kuriuos tvarkome, yra netikslūs ar atnaujintini.
Mes darome viską, ką galime, kad apsaugotume mūsų žinioje esančius asmens duomenis. Tačiau, jei manote, kad esame pažeidę jūsų teises, prašome susisiekti su mumis, pasinaudojant toliau pateikta kontaktine informacija, kad mes galėtumėme kuo griečiau išspręsti susidariusią situaciją. Tai pat turite teisę pateikti skundą dėl su mumis neišspręsto ginčo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Kontaktinė informacija

 • UAB „Galley Group“
 • Gerosios Vilties g. 22A-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-03145
 • +37052620472
 • info@galley.lt